Energi i havbruk

Energiproduksjon, Energisystemer

Status: Avsluttet

Forprosjektet «Energi i havbruk» tok for seg på behov, potensial og interesse for nye energiløsninger innen havbrukssektoren.

Det er et potensial innen havbruksnæringen for mer effektiv energibruk og nye energisystemer som kan gi redusert energibruk og lavere klimautslipp. I dette ligger også mulighet for utvikling av nye løsninger og ny næringsutvikling. Det er barrierer som bremser endring. I tillegg til tekniske og økonomiske forhold er det også spørsmål om kunnskapsgrunnlag, strukturer og systemoptimalisering. Et overordnet arbeid over tid basert på systemperspektiv og involvering av aktører med ulike roller i verdikjeden kan bidra videre til å identifisere muligheter og iverksette tiltak for å redusere barrierer og legger til rette for implementering av nye løsninger.

Midt-Norge har sterke næringsklynger innen teknolog for havbruk, og innen fornybar energi. Klyngene NCE Aquatech Cluster og Fornybarklyngen tok i fellesskap initiativ for å se på status og utvikling for energisystemer innen havbruk. Formålet med forprosjektet var

  • Involvere relevante aktører: Oppdrettsselskaper, teknologileverandører, energiselskaper, forskningsmiljøer, offentlige aktører.
  • Få bedre kunnskap og status for energisystemer innen havbruk: Herunder energikartlegging / systematisering av energidata ved NTNU.
  • Bekrefte eller avkrefte interesse og potensial for videre arbeid med aktuelle tema og problemstillinger: Landstrøm, hybridanlegg, energistyring på flåte, nye energiformer, drivstoff på fartøy, energiforsyning til landanlegg osv.
  • Vurdere behov og interesse for videreføring av arbeidet i hovedprosjekt: Herunder behov for verifisering av teknologi, aktuelle FoU prosjekt osv.

Mer informasjon

Kontaktperson

Ole Svendgård

Klyngeleder

913 83 159

Del prosjekt:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email