Om klyngen

Energisektoren står ovenfor store endringer som gir behov for omstilling og representerer store verdiskapingsmuligheter.

Fornybarnæringen er del av en internasjonal vekstbransje som er selve navet i det grønne skiftet. Ren energi er et mulighetsområde som kan sikre Norge økte eksportinntekter og samtidig løse klimautfordringene verden står overfor.

Fornybarklyngen er en næringsklynge som skal bidra til bærekraftig verdiskaping ved å fremme innovasjon, økt produksjon og effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier. Klyngen vil legge til rette for samarbeid for å utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller innen fornybar energi og legge til rette for kunnskapsutvikling og innovasjon. Fornybarklyngen samler aktører fra hele verdikjeden for fornybar energi og tilhørende teknologier, og har sitt tyngdepunkt i Trøndelag.

Fornybarklyngen skal være en plattform for samarbeid og utvikling som bidrar til å utforske fremtidens løsninger og forretningsmodeller, øke den samlede utviklingskapasiteten og demonstrere nye løsninger. I fellesskap vil klyngens medlemmer skape et ledende miljø for fornybar forretningsutvikling.

Medlemskap

Deltakelse i klyngen er organisert gjennom medlemskap i foreningen Fornybarklyngen og aktiviteten er finansiert gjennom medlemskontinget. Foreningen har vedtekter, årsmøte og valgt styre. Omkring 50 bedrifter og organisasjoner fra hele verdikjeden for fornybar energi deltar i Fornybarklyngen og flere ønskes velkommen.

10 aktører har gått inn som partnere i klyngen. Partnere er kjerneaktører som tar et særlig ansvar for utvikling av klyngen, deltar aktivt i utvikling av klyngens strategi og bidrar med en vesentlig del av klyngens finansiering.

Klyngens partner er

Fornybarklyngens partnere

Styret

Fornybarklyngens styre består av

Olav Rygvold

Olav Rygvold

Styreleder. Tidligere leder for energidivisjonen i Siemens

Benedicte Brubakken

Business Creation Supervisor, NTNU

Petter Støa

Vice President Research, SINTEF

Svein Olav Munkeby

Adm. direktør NTE Marked AS

Styremedlem i Fornybarklyngen, Hanne Wigum

Hanne Wigum

Head of Renewable Research and Technology, Equinor

Styremedlem i Fornybarklyngen, Jørn Arvid Endresen

Jørn Arvid Endresen

Administrerende Direktør for ASKO Midt-Norge

Ann Merethe Lysø Sommerseth

Leder Digitale Tjenester og Produkter i TrønderEnergi

Eirik Lockertsen

Daglig leder i Solbes

Berit Rian

Administrerende direktør, Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Silja Rønningsen

Fyrtårnkoordinator +CityxChange Trondheim kommune

 

Ta gjerne kontakt

Ole Svendgård

Klyngeleder
913 83 159
ole@fornybarklyngen.no

Olav Rygvold

Styreleder
920 85 743
olav@fornybarklyngen.no

Thomas Bjørdal

Prosjektleder
958 93 289
thomas@fi-nor.no

Marius Tvinnereim

Rådgiver
930 99 953
marius@fi-nor.no