Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

Ole Svendgård

Klyngeleder
913 83 159
ole@fornybarklyngen.no

Olav Rygvold

Styreleder
920 85 743
olav@rygvold.no

Svein Berg

Senior Prosjektleder
svein@fornybarklyngen.no