Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

Ole Svendgård

Klyngeleder
913 83 159
ole@fornybarklyngen.no

Olav Rygvold

Styreleder
920 85 743
olav@fornybarklyngen.no

Svein Berg

Seniorrådgiver
svein@fornybarklyngen.no

Jan Andor Foosnæs

Seniorrådgiver
jan.foosnaes@gmail.com

Thomas Bjørdal

Prosjektleder
958 93 289
thomas@fi-nor.no