Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.

mars 28 @ 08:00 - 09:30

Frokostmøte – Norges Hydrogenstrategi mot 2050

Hvordan kan Norge skape verdier og arbeidsplasser av Hydrogen?

Innlegg ved
• Asgeir Tomasgard, NTNU
• Terese Løvås, NTNU
• Øystein Ulleberg, IFE
Kommentar fra: Lise Winter, Yara
Panelsamtale + spørsmål fra salen

Hydrogen kan være en nøkkelfaktor i Norges ambisjon om å skape grønn industrivekst og i omstillingen av norsk prosessindustri. Hydrogen som energibærer kan bidra til reduserte CO2-utslipp innenfor en rekke sektorer. Det viser denne rapporten som er utarbeidet av NTNU, SINTEF og IFE, og overlevert regjeringen som innspill til arbeidet med en nasjonal hydrogenstrategi.

I perioden fram til 2030 vil hydrogen kunne spille en rolle i vegtransport særlig for gods, varetransport og særlig på lange distanser. Samtidig testes hydrogenløsninger ut for maritim transport nær kysten. På kort sikt bør det fokuseres på virkemiddel og politikk som fremmer kostnadseffektive verdikjeder og helhetlige og langsiktige planer for produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen i de mest relevante transportsegmentene for Norge.

Skal omstillingen av transport skje på en effektiv måte kreves det at en hydrogenstrategi legger til rette for hydrogenverdikjeder med produksjon, distribusjon og konsum som gr¬advis utvider tilbud og etterspørsel fram mot 2030. Med en slik utvikling vil det være attraktivt å etablere produksjon og distribusjon av hydrogen i Norge. For å stimulere etterspørselen ytterligere kan en også gradvis øke bruken av hydrogen i industri. Storskala hydrogenproduksjon i Norge basert på naturgass og CCS vil føre til økt etter¬spørsel etter norsk naturgass lokalt og positive klimaeffekter ved å substituere fossile brensel med hydrogen.

Vil du høre mer om dette? Kom på frokostmøte.

Arrangør: NTNU Energy Transition

Detaljer

Dato:
mars 28
Tid
08:00 - 09:30
Kategori for Arrangement:

Sted

Quality Hotel Augustin, Trondheim
Kongens gate 26
Trondheim, 7011 Norge
+ Google-kart