Studentsamarbeid

Har du en idé eller problemstilling du vil ha innspill på? Hva med å la studenter jobbe med den?

Fornybarklyngen samarbeider med NTNU Engage om kobling mellom næringsliv og undervisning, slik som formidling av studentoppgaver, sommerstudenter og undervisningsopplegg.

I januar kjøres faget Eksperter i team og da etterspørres oppgaver eller problemstillinger som kan passe innunder paraplyen «FNs Bærekraftsmål – Hva kan vi gjøre i Trøndelag» Det betyr at det aller meste som er knyttet til fornybar energi, både bredt og smalt, kan passe inn. Vedlagt er mer informasjon om Eksperter i team.

Ønsker du mer informasjon, eller teste et mulig tema – ta kontakt med:
Marte Konstad, universitetslektor, Engage, NTNU:

marte.konstad@ntnu.no
90677156

...