13

des

Windcluster Norways førjulstreff

Velkommen til Windcluster Norways tradisjonelle førjulstreff

Les mer
Les mer

16

jan

EERA DeepWind’19

16th Deep Sea Offshore Wind R&D conference

Les mer
Les mer

17

jan

Workshop: Energi i havbruk

Fornybarklyngen, NCE Aquatech Cluster, NTNU og ENOVA planlegger workshop om energi i havbruk. Hold av datoen, mer info kommer!

Les mer
Les mer

29

jan

Enovakonferansen 2019

I 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn. Er norsk økonomi og næringsliv rustet for den store utfordringen? Hva skal til for å øke innovasjonstakten?

Les mer
Les mer

26

mar

Energy Transition 2019

Changing the energy system to build a sustainable society

Les mer
Les mer